Криза на населението

Автор -

Много малко се говори и пише за нарастващото население на Земята и как много скоро можем да се окажем в кризисно положение. Земята, нашата планета, е с ограничени ресурси и това не е тайна за никого. Извличането на природни блага, металинефт, руда, ползването на питейната вода, въздуха, запасите от риба и дивеч, изкуственото култивиране на сортове и експлоатирането на почвата, изчерпването на дървесинатазамърсяването на водите, почвите и въздуха с трудноразградими, токсични и радиоактивни вещества, агресивното животновъдство и липсата на мислене за устойчиво развитие и за това как идните поколения ще посрещнат бъдещето, е един букет от фактори, които на фона на безконтролното и експоненциално нарастване на населението трябва да изостри вниманието на международната общественост.

На Земята има територии, които се населяват от хронично недохранено население, от друга страна имаме над 1 милиард човека по света с различна степен на затлъстяване и необходимост от лечение. Долната графика показва как населението на планетата рязко е нарастнало през последните 200 години, като само за последните 50 години то се е удвоило. Разбира се, фактори за това са съвременната медицина, използването на нови лечебни методи, откриването и прилагането на антибиотици и ваксини, но и като цяло много по-доброто качество и условия на живот, хигиената и урбанизацията. Човекът живее все по-добре и това се отразява на продължителността на живота. Това създава нови проблеми, тъй като страни като Япония, която е с предивмо застаряващо население и най-много дълголетници на глава от населението, е изправена пред сериозен демографски проблем за следващите няколко десетилетия.

Цялото общество се “издържа” от хората в трудоспособна възраст, а всички останали са на издръжка на системата, както по-младите, така и по-възрастните. Делът на дълголетни хора, както и като цяло застаряващото население, непрекъснато се увеличава. Това дори наложи промени на акцента в медицината – сега все повече се мисли и работи в посока лечение на заболявания, които се появяват в по-късните години от живота. Заболявания, които преди 100 години просто не са имали шанс да бъдат изявени. Развива се цял клон на медицината – гериатрия, която се занимава със заболяванията и здравословните проблеми обусловени от напредналата възраст.

Всички сме чели за кървавите войни в Древността, за безбройните народи и цивилизации, но едва ли знаем, че населението на планетата по времето на Христос е било едва 200 милиона души. В рамките на 19 века то нараства едва на 1,6 милиарда и само за 100 години стремглаво стига до сегашните близо 7 милиарда. Изгледайте филмчето на Nationa Geographic. Ще разберете, че през 2045г. населението ще достигне 9 милиарда.

Нарастването на населението поставя много въпроси, най-вече тези за суровините и благата, но също така и за големината на градовете, плътността на населението, урбанистичната култура, транспорта, унищожаването на боклука и отпадните вещества, производството на енергия, климатичните промени, запазването на природния баланс. Много от настоящите технологии ще изчерпат своя скрит ресурс и ще трябва да бъдат заменени с нови, много по-ефективни и щадящи околната среда. Постепенно производството на енергия ще трябва да се измести по посока на чистата енергия (clean energy) добивана само от трансформирана енергия на водата, вятъра, слънчевата енергия, както и геотермална. Ще трябва да се преразгледа цялата концепция за производството на храна и продукти, да се положи основа на съвсем нов цикъл на суровините, на рециклирането и многократната употреба на продуктите. Ще е нужно да се намалят транспортните разходи и да се скъси пътя между продукта и клиента.