Зеленият сайт на България

Автор -

Повече от всякога днешното общество има нужда да мисли за бъдещето, което е истинския смисъл на “устойчивото развитие”. Бъдещето на децата ни е все повече наша отговорност, а не на природата и се състои в начина по който си взаимодействаме с нея. Зеленият начин на живот, зелените технологии и продукти вече са необходимост, а не приумица на хора с “природосъобразен начин на живот”. И най-вече – зелените технологии вече не са опит за възкресяване на примитивен начин да се живее и отричане на постиженията на цивилизацията, а точно обратното – зелените технологии използват най-революционните постижения на съвременната наука. Доброто хранене и начин на живот не изискват да се върнем в Средовековието, а да ползваме знанията и технологиите, с които разполагаме, за да живеем по-лесно.

Да си зелен и био и да живееш така, не означава връщане в епохите преди науката и технологиите, а използването им в унисон със старите и утвърдени знания, така че човек да живее по-добре, да бъде по-здрав и да се радва и възпитава в този дух нови поколения.

И като всяка глобална промяна и тази започва от промяна в мисленето, нагласите и навиците ни формирани в разгара на консуматорската ера, чиято философия почива на увереността в безмерните компенсаторни възможности на планетата и неизчерпаемите природни ресурси. Това че ние може да черпим от неизчерпаеми източници и че всяка наша “грешка” може да бъде компенсирана от планетата се оказа невярно. Безмилостното унищожаване на природата и екплоатацията на природните ресурси, както и непрестанното генериране на боклук, превръщат постепенно Земята в едно голямо бунище, а чистите и непокътнати територии стават все по-малко и все по-далече. Дълбоководни изследвания показват, че следите от човешки боклук са достигнали и до най-недостъпните и дълбоки води на океаните, из които вече плуват цели самосформирали се “острови” от отпадъци, а морски животни и птици страдат или загиват от погълнатите боклуци на напълно девствени и отдалечени острови без човешка дейност. Радиоактивното замърсяване от Фукушима се разнесе из целия Северен Пасифик и достигна западния бряг на САЩ. Всяко “локално” замърсяване вече има глобални последици.

Много скоро стана ясно, че природата съществува на ръба на много фин баланс и дългогодишните вмешателства на индустриалното общество рязко и понякога необратимо може да го наруши. Оказа се, че последиците от дейността ни имат дългосрочен ефект и надхвърлят по продължителност дори досегашната човешка история. Само след няколко десетилетия ядрена енергетика са натрупани огромно количество радиоактивни отпадъци, чийто период на обезвреждане е повече от 100 000 години, период многократно по-дълъг от писаната ни история, която е само 10 000 години. Човечеството вече мисли за следите, които остава и как те ще повлияят бъдещето на идните поколения. Строят се специални подземни хранилища за загробване на опасни радиоактивни отпадъци или се разработват програми за тяхното “изхвърляне” извън планетата.

Нашето убеждение, на екипа на зеления сайт GreenJotter, е, че зеленото бъдеще е не само една от възможните алтернативи за прогрес на обществото ни, но е единственото, което може да гарантира качествен живот на поколенията след нас и включва всички аспекти – начин на живот, храна, здраве, лечение и предпазване на тялото, среда в която живеем, дом, архитектура, интериор, облекло, технологии с които сме заобиколени и ползваме ежедневно, места, които посещаваме и не на последно място – начина по които съществуваме като социални същества – как общуваме, как работим и планираме живота си, как почиваме. Всичко това са различни аспекти на зеления начин на мислене, той е философия за живота, а не просто отделна част от него. Green lifestyle-а е култура на мислене, живеене и правене на нещата, а не просто мода или бизнес модел.

Благодарим на многобройните си читатели и приятели, които правят зеления сайт GreenJotter една от най-четените зелени медии у нас, на интереса на бизнеса, който търси сериозни партньори за развитие, както и източници на актуална информация. Вашият интерес е най-точното мерило за правилната посока, която следваме. Дори и Google ни дава първа позиция, пращайки ни на върха на търсенето по ключови фрази като “зелен сайт”, където сме изпреварили милиони други сайтове.

За да получавате новите публикации може да се абонирате безплатно по Email или да се присъедините към групата ни във Фейсбуккъдето можете да коментирате.