2011 е година на горите

Автор -

Природните ресурси са толкова даденост, колкото и задължение, а тяхното експлоатиране само за последните 100 години от промишлената ера доведе до риск от изчерпването им и от необратимо нарушаване на деликатния природен баланс. Днес последиците от агресивното им използване дава първите си удари върху нас и налага смяна на концепцията за разходването им.

Дървесината е основна суровина за производство на мебели, интериорни елементи и хартия, а самата й обработка е многоетапен химичен процес, който нанася допълнителни вреди на околната среда.

2011 е обявена от Обединените Нации за година на горите и повод да се замислим какво ние самите знаем за тях. Дори основни факти биха променили коренно нашето отношение и поведение. И една разходка в парка или близката планина може наистина да ни накарат да уважаваме малко повече дома, в който живеем.

Горите в цифри:

  • те са дом на 300 милиона души
  • горите са дом на 80% от биоразнообразието на Земята, останалите 20% са в океаните
  • 30% от горите се използват за производството на дървени мебели
  • горите покриват 31% от сушата
  • животът на 1,6 милиарда човека на планетата пряко зависи от наличието на горите
  • 350 милиарда $ е оборотът за 2004 година на дървената индустрия
  • най-старите гори заемат 36% от общата площ гори на планетата

Животът на Земята зависи пряко от пресните дози кислород произвеждани от горите и тяхното устойчиво развиване и запазване е основна цел на глобалната политика. Заместването на дървесината с алтернативни материали, рециклирането на хартията и намаляване на употребата й чрез електронни фактури и електронни книги, неминуемо ще намали темпа с който се унищожават горите на планетата.