Да запалиш атома

Автор -

Днес се навършват 25 г.  от фаталния инцидент предизвикан от човешка грешка в Чернобилската АЕЦ. Първото “запалване” на ядрена реакция в експериментален реактор се случва на 20 декември 1951 г., когато заработва реакторът EBR-I в Арко, Айдахо, САЩ, който дава първия ток, запалвайки няколко електрически крушки. Реакторът е създаден само, за да се докаже възможността да се произвежда ток по този начин. През 1954 г. заработва първата руска ядрена централа в Обнинск с мощност 5 MW.

Ядрената енергетика бързо набира скорост и в рамките само на няколко десетилетия успява да развие напреднала технология за производството на електричество от овладяна верижна ядрена реакция на разпад на Уран-235.

Към началото на 2011 година в света функционират 442 ядрени реактора в 30 страни, които са с обща мощност от 375 GW, а 65 реактора в 16 страни с обща мощност 63 GW са в процес на изграждане.

Ядрената енергия е наистина с ненадминат потенциал осигурявайки евтина и чиста енергия, но крие рискове от ядрени катастрофи с непредвидими тежки последици, чиито ефект не може да бъде преодолян с десетилетия. До ден днешен човечеството е произвело 64 600 милиарда kWh ядрена енергия, което на този етап на развитие на технологиите е невъзможно да се постигне чрез други алтернативни източници на същата цена.

Учените работят в посока на развитие на технология на управляем термоядрен синтез, който може да даде огромен тласък в производството на чиста енергия. Производството на соларна енергия, енергия от вятъра и тази на водните течения и вълни, както и каталитичното разпадане на вода до водород и кислород е огромен напредък и те могат да отбременят гръбнака на енергийната мрежа, но основното производство на енергия за близко бъдеще ще бъде поверено на “мирния атом”, а нивата на сигурност на АЕЦ трябва да достигнат нови нива, както и да се симулират все по-тежки и неочаквани инциденти, срещу които АЕЦ да бъдат застраховани, че ще издържат без пробив и изтичане на опасна радиация.

На долната схема са показани трите най-големи ядрени катастрофи случили се досега – в САЩ централата в Три Майл Айлънд, която поради техническа грешка през 1979 претърпява сериозна авария, когато охлаждането спира и 1/3 от ядреното гориво се стапя; в СССР, Чернобил през 1986 е втората голяма катастрофа, причинена от човешка грешка, която завършва с експлозия на реактора и освобождаване на огромно количество радиоактивни частици преминали като облак през голяма част от северна Европа, Русия, Украйна и Беларус. Ядрото на реактора е стопено, а остатъка от него е загробен под саркофаг. Украинските власти алармират, че в течение на изминалите 25 години саркофагът е износен и са нужни още около 1,5 милиарда $, за да се поднови неговото укрепване, тъй като 95% от активните радиоактивни елементи са все още вътре в него и това потенциално може да създаде втора серия на ядрения кошмар от 1986-та; третата сериозна ядрена катастрофа е тази в японската централа Фукушима Даиичи след земетресението и последвалото цунами в Япония. Природното бедствие е довело до спиране на охлаждащата водна система и до частично стапяне на ядрото и взрив на външната система около реакторите. Ядрената криза във Фукушима все още не е овладяна напълно, а съдбата на АЕЦ там е да бъде затворена, а пострадалите реактори да бъдат капсулирани докато реакциите протичащи в тях напълно спрат.